Voorbeeld

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Geachte <…>,

Bedankt voor uw interesse in de levering van een Adressenselectie uit het Handelregister (HR) van de Kamer van Koophandel (KvK). In deze vrijblijvende offerte geven wij u graag een toelichting.

Adressenselectie Handelsregister
Het adressenbestand uit het HR is voor bedrijven een betrouwbare en praktische informatiebron. Een selectie kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het werven van nieuwe klanten, een marktanalyse en direct mail per post. De KvK muteert haar bestanden in het HR dagelijks, zodat u altijd beschikt over actuele gegevens.

Uw selectie
Uw belangstelling gaat uit naar:
Het aantal adressen van deze selectie is circa:

Tarieven
Voor de levering van een adressenbestand berekenen wij de tarieven volgens de geldende ‘Financiële regeling Handelsregister’. Op dit moment gelden de volgende tarieven:

Kostenindicatie
In deze offerte zijn aannames gedaan om de prijs voor u inzichtelijk te maken. Vanwege de dagelijkse mutaties in het HR, kunnen de werkelijke kosten afwijken. Op de factuur staat het uiteindelijke geleverde aantal.

Voor betaling is de vastgestelde termijn binnen het geldende ‘Financieel besluit Handelsregister’ van toepassing. Dit besluit en de ‘Financiële regeling Handelsregister’ kunt u vinden op overheid.nl.

De Non Mailing Indicator
Ondernemers die staan ingeschreven in het Handelsregister, krijgen van de KvK de mogelijkheid gebruik te maken van de Non Mailing Indicator (NMI). Daarmee geven ondernemers aan hun adresgegevens uit het Handelsregister niet te gebruiken voor direct marketingdoeleinden per post of via huisbezoek. De NMI geldt niet voor het benaderen per telefoon of e-mail.

Een deel van de gegevens die wij aan u leveren, zijn voorzien van een NMI. Het is niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor direct marketing. Dat geldt ook voor partijen aan wie u de gegevens wenst door te leveren. <…>

Algemene voorwaarden
Onze overeenkomsten van toepassing op een Adressenselectie, staan in de hierbij gesloten algemene voorwaarden HR-informatie op maat (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel).

Wilt u nadere toelichting?
Een van onze medewerkers staat u graag te woord. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het nummer 088 585 36 36. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw KvK-accountmanager.

Wilt u bestellen?
Gaat u akkoord met deze offerte, dan nodigen we u uit dit document te ondertekenen en per e-mail te sturen naar account@kvk.nl. Na ontvangst nemen wij uw bestelling in behandeling.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

namens de Kamer van Koophandel:

Naam: <…>
Functie: <…>

Zakelijke brieven of DM

Het schrijven of redigeren van zakelijke brieven of DM vraagt vaak veel overleg en geduld. Vooral brieven met juridische onderwerpen kunnen bol staan van verhullend of ambtelijk taalgebruik. Het is mijn plezier en kunde om duidelijk te zijn in zakelijke brieven. Met de nodige diplomatie. En met de juiste toon. Zo redigeerde ik offertebrieven voor de Kamer van Koophandel.