Persbericht

Gaat het om de media, dan schieten veel organisaties in een kramp. Begrijpelijk. Maar zet in zo’n toestand nog maar even niks op papier. Voor een goed persbericht begint u met een gezonde dosis zelfkritiek op uw organisatie, dienst of product. Wat zijn de belangen en meningen van anderen? Wat voor commentaar kunt u verwachten?

Duidelijke taal
Het is mijn plezier om samen met afdelingen communicatie of public affairs de angel uit een verhaal te halen. Om met diplomatie en in duidelijke taal voor de organisatie en haar keuzes te staan.


Onderzoek naar legionellapreventie in de praktijk

ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, is een onderzoek gestart onder alle uitvoerders van richtlijnen en maatregelen om legionella te voorkomen. Dit grootschalige onderzoek met de naam ‘Drinkwater veiligheid’, moet aantonen waar en waarom het nog steeds mis gaat in de praktijk. ISSO wil daar met constructieve oplossingen paal en perk aan stellen.

In Nederland worden jaarlijks maximaal 400 mensen ziek door een legionella-uitbraak, waarvan de helft de ziekte oploopt in ons land. Ongeveer 10% overlijdt aan de ziekte. De anderen houden hun leven lang ingrijpende klachten, zoals extreme vermoeidheid en geheugenstoornissen.

‘Een legionella-uitbraak in Nederland roept vragen op,’ stelt Irene van Veelen, ISSO-projectcoördinator en deskundig in installaties rondom water. ‘Technisch gezien hebben we in Nederland alle kennis in huis om legionella te voorkomen. Bovendien zijn veel richtlijnen en maatregelen verplicht. Hoe kan het dan toch fout gaan? Daarop willen we via een landelijk onderzoek antwoorden hebben.’

Constructieve oplossingen
ISSO houdt het kwantitatieve onderzoek ‘Drinkwater veiligheid’ onder alle partijen die te maken hebben met legionellapreventie, waaronder opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, beheerders en installateurs. Het onderzoek is anoniem.

Van Veelen: ‘We zoeken geen zondebokken of wetovertreders. We willen louter en alleen de struikelblokken van een betrokken partij in kaart brengen. Zo horen we vaak dat in nieuwbouw legionella een groter probleem is dan in bestaande bouw. Als dat zo is, ligt de problematiek dan bij de techniek, gebrekkige informatie of bij onvoldoende voorlichting? Of wordt een project ondermijnd door slechte communicatie, gebrek aan financiën, te weinig tijd of machtsverhoudingen? Zijn de oorzaken duidelijk, dan kunnen we aan de slag met gerichte, constructieve oplossingen. Natuurlijk is niet alles op te lossen met techniek alleen; we zoeken een integrale aanpak.’

Inspelen op problematiek
Zaak is om alle belemmeringen op te ruimen rondom de uitvoering van legionellapreventie. Misschien is een andere manier van kennisoverdracht nodig. Of is een bepaalde partij geholpen met meer of toegespitste voorlichting. Dit zijn bij uitstek taken die ISSO uit kan voeren. Ook organisaties als Holland Water, IMIQ Advies en Hydroscope willen graag inspelen op de problematiek rondom legionellapreventie met de juiste kennis, diensten of producten.

Om die reden dragen deze organisaties aan het onderzoek bij met hun kennis en ervaringen. Deelnemers aan het onderzoek zijn onder meer de Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Gezondheidszorg (NVTG), brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HISWA en de vereniging van recreatieondernemers RECRON.

Van Veelen: ‘Alle betrokken partijen rondom legionellapreventie hebben belang bij de uitkomst van dit onderzoek. Daarom hopen we op een brede respons.’ Belanghebbenden hebben een uitnodiging ontvangen of kunnen meedoen via isso.nl. De uitkomst van het onderzoek wordt verspreid onder alle deelnemers en relevante partijen.